Đặt phòng

Trang chủ » Đặt phòng
Ngày đến: Số đêm:
Người lớn: Trẻ em:

LOẠI PHÒNG

LOẠI PHÒNG GIÁ (VND) SỐ LƯỢNG GIƯỜNG

Viet Uc Suite

2.500.000

Junior

1.450.000 - 1.900.000

Deluxe

1.200.000 - 1.650.000

Superior

850.000

Standard

650.000

Hút thuốc
Mã bảo vệ
Chuyến bay Giờ đến
Xe đưa đón

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chức danh
Họ tên(*)
Địa chỉ
Điện thoại(*)
Email (*)
Ghi chú